کیبورد مک بوک

کیبورد مک بوک ها معمولا به مرور زمان دچار خرابی میشوند،از جمله نشانه های خرابی کیبورد ها میتوان به عملکرد نامناسب دکمه ها،جدا شدن دکمه ها و… اشاره کرد.
ریختن مایعات نظیر آب،قهوه،چایی و… در کنار صدمات فیزیکی از جمله شایع ترین دلایل خرابی کیبورد مک بوک میباشد.
هنگام خرید کیبورد مک بوک حتما به مدل کیبورد دستگاه خود توجه کنید.

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ m2 2022 مدل A2681

7,000,000 تومان7,500,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 16 اینچ 2021 مدل A2485

5,000,000 تومان5,200,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 14 اینچ 2021 مدل A2442

5,000,000 تومان5,200,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 16 اینچ 2019 مدل A2141

3,500,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ m1 2020 مدل A2338

3,500,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2020 مدل A2251

3,400,000 تومان3,600,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2020 مدل A2289

3,100,000 تومان3,300,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2019 مدل A2159

3,500,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 15 اینچ 2018-2019 مدل A1990

3,600,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2018-2019 مدل A1989

3,600,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2012-2013 مدل A1502

1,200,000 تومان1,350,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 15 اینچ 2016-2017 مدل A1707

3,400,000 تومان3,550,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2016-2017 مدل A1706

3,400,000 تومان3,550,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2016-2017 مدل A1708

3,450,000 تومان3,600,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 15 اینچ 2012-2015 مدل A1398

1,000,000 تومان1,200,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2012-2013 مدل A1425

800,000 تومان850,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 13 اینچ 2010-2012 مدل A1278

1,100,000 تومان1,250,000 تومان

کیبورد مک بوک پرو 15 اینچ 2009-2012 مدل A1286

1,100,000 تومان1,250,000 تومان

کیبورد مک بوک 12 اینچ 2015-2017 مدل A1534

3,500,000 تومان3,700,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ 2020 M1 مدل A2337

3,250,000 تومان3,350,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ 2020 مدل A2179

3,100,000 تومان3,250,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ 2018-2019 مدل A1932

4,800,000 تومان5,100,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ 2012-2017 مدل A1466

1,200,000 تومان1,300,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 13 اینچ 2010-2011 مدل A1369

1,200,000 تومان1,300,000 تومان

کیبورد مک بوک ایر 11 اینچ 2012-2015 مدل A1465

1,000,000 تومان1,100,000 تومان